PREGONS

Vols rebre gratuïtament els pregons al teu mòbil? Fes clic aquí i t’explicarem com fer-ho.
Vols rebre un correu electrònic cada cop que es publiqui un pregó? Escriu la teva adreça al formulari de sota i fes clic a “Subscribe”.

Loading

ORDRE DEL DIA

Sessió ordinària del Ple municipal a la Sala de Plens de l’Ajuntament, dijous 22 de febrer a les 20:30, amb els següents assumptes a tractar: 1.- Aprovació de l’Acta de la sessió anterior, 2.- Aprovació definitiva compte general 2022, 3.- Acord increment retributiu del 0,5% en aplicació Llei Pressupostos Generals de l’Estat, 4.- Reconeixement extrajudicial de crèdit de les despeses incloses a la remesa de factures 2/2024, 5.- Prorroga del conveni de col·laboració amb el SCT, 6.- Aprovació previa del projecte de rehabilitació de Mas Biscaí, 7.- Dació de compte dels decrets de la Presidència.

SUBVENCIÓ PROTECCIÓ SALUT PÚBLICA

SUBVENCIÓ PROTECCIÓ SALUT PÚBLICA

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta les subvencions de Salut Pública.

Linea Tipus 1 – Control de l’aigua del consum humà (Anàlisi i productes de tractament planta Osmosi) 

Linea Tipus 2 – Control Sanitari de l’aigua de les piscines municipals (Productes i anàlisi)

IMPORT CONCEDIT: 6.358,33 €

 

ORDRE DEL DIA

ORDRE DEL DIA

Sessió ordinària del Ple municipal
Sala de Plens de l’Ajuntament, dilluns 11 de desembre a les 22:00, amb els següents assumptes a tractar:

1.- Aprovació de l’Acta de la sessió anterior
2.- Modificació de crèdit 4/2023 en modalitat de Suplement de Crèdit finançat amb càrrec al Romanent líquid de Tresoreria
3.- Aprovació del Pressupost de l’Ajuntament per l’any 2024
4.- Precs i preguntes

Ordre del dia

Ordre del dia

Sessió ordinària del Ple municipal
Sala de Plens de l’Ajuntament, dilluns 11 de desembre a les 22:00, amb els següents assumptes a tractar:

1.- Aprovació de l’Acta de la sessió anterior
2.- Modificació de crèdit 4/2023 en modalitat de Suplement de Crèdit finançat amb càrrec al Romanent líquid de Tresoreria
3.- Aprovació del Pressupost de l’Ajuntament per l’any 2024
4.- Precs i preguntes