DADES DEL MUNICIPI | Economia

La principal activitat econòmica del municipi és l’agricultura, destacant el cultiu d’avellaners, olivers, vinya i ametllers. Antigament s’havien explotat un parell de pedreres de guix que varen ser tancades per la seva baixa rendibilitat.