SERVEIS PÚBLICS | Abastament d’aigua


L’Ajuntament de Pradell de la Teixeta disposa de dos dipòsits d’aigua potable de 120 i 80 m3, connectats entre sí, que s’abasteixen d’un pou i d’una mina d’aigua i dónen servei a tota la població. Estan situats a la baixada dels Escanons, a sobre de la pista esportiva.

El sistema de potabilització és automàtic i l’any 2018 es va posar en funcionament un filtre d’eliminació de la terbolesa de l’aigua. Està prevista la futura instal·lació d’un sistema de descalcificació amb osmosi inversa.

La ordenança relacionada amb el subministrament d’aigua potable és la següent:

ORDENANÇA 7. Reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua potable (2019)

El servei es cobra trimestralment segons els preus establerts en l’ordenança. Cal tenir en compte que la factura que rebeu trimestralment inclou el cànon de l’Agència Catalana de l’Aigua, que és un tribut cobrat per la Generalitat i, per tant, aliè al preu estipulat per l’Ajuntament.

Per realitzar tràmits relacionats amb el servei (alta, baixa, modificació), contacteu amb l’Ajuntament o envieu-nos una instància genèrica.