AJUNTAMENT | Subvencions rebudes

2018

 

Subvenció per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals 2018

Concepte: Mobiliari i equip consultori mèdic
Pressupost mínim: 663,44 €
% concedit: 95,00%
Import concedit: 630,26 €

Logo Diputació de Tarragona color 

Subvenció per interessos de préstec 2018

Concepte: Interessos de préstecs
Cost de l’actuació: 665,13 €
% concedit: 100,00%
Import concedit: 665,13 €

Logo Diputació de Tarragona color

Subvenció per actuacions en el marc del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2018

Concepte: Amortització de préstecs
Cost de l’actuació: 41.202,99 €
% concedit: 16,04%
Import concedit: 6.607,76 €

Concepte: Programa sosteniment plaça secretaria-intervenció
Cost de l’actuació: 10.000,00 €
% concedit: 100,00%
Import concedit: 10.000,00 €

Concepte: Tancaments de les escoles municipals
Cost de l’actuació: 25.976,81 €
% concedit: 90%
Import concedit: 23.379,12 €

Logo Diputació de Tarragona color

Subvencions per a actuacions de protecció de la salut pública per la millora i la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà 2018

Concepte: Manteniment
Pressupost mínim: 1.536,73 €
% concedit: 95%
Import concedit: 1.459,89 €

Logo Diputació de Tarragona color

Subvencions als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades amb població fins a 5.000 habitants per a programes i activitats culturals 2018

Concepte: Activitats culturals 2018
Pressupost mínim: 3.791,00 €
% concedit: 20%
Import concedit: 758,20 €

Logo Diputació de Tarragona color

Subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores 2018

Concepte: Peridomèstics
Pressupost elegible: 1.195,48 €
% concedit: 95%
Import concedit: 1.063,53 €

Logo Diputació de Tarragona color

Subvenció per a activitats culturals i d’interès ciutadà de caràcter singular 2018

Concepte: 9è Festival En Veu Alta (EVA) 2018
Pressupost elegible: 13.363,21 €
% concedit: 90%
Import concedit: 12.000,00 €

Logo Diputació de Tarragona color

Subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per a la seguretat a zones de bany 2018

Concepte: Servei de socorrisme piscina municipal
% concedit: 95%
Import concedit: 6.340,80 €

Logo Diputació de Tarragona color