AJUNTAMENT | Subvencions rebudes

2024

L’ajuntament ha estat beneficiari de la subvenció destinada a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil per import de 24.807,63 €. Aquesta subvenció, està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i amb el cofinançament del 40% del Fons Social Europeu Plus, ha permes la contractació d’una persona durant el periode 15/02/2024 a 14/02/2025. La garantia juvenil és una iniciativa Europea d’Ocupació per reduir l’atur. 

 

 

2023

Subvenció de Salut Pública

Concepte: Aigua 2023

Pressupost mínim: 6.488,09 €
% concedit: 98%
Import concedit: 6.358,33 €

Logo Diputació de Tarragona color

Subvenció de Salut Pública

Concepte: Plagues urbanes

Pressupost mínim: 2.861,65 €
% concedit: 86,62
Import concedit: 2.478,82 €

 

Concepte: Línia 3- Desfibril·lador municipal

Pressupost mínim: 1.130,45 €
% concedit: 82,74
Import concedit: 935,35 €

Subvenció Salut Pública

Concepte: Línia 2 – Socorrisme

Pressupost mínim: 8.943,45 €
% concedit: 82,74 %
Import concedit: 7.399,93

Logo Diputació de Tarragona color

 

Subvencions activitats culturals singulars

Concepte: Activitats culturals i interès ciutadà
Pressupost mínim: 25.065,00 €
% concedit: 78,83%
Import concedit: 19.758,94 €

Logo Diputació de Tarragona color

Subvencions PAM 2023

Concepte: Despeses corrents

% concedit: 100,00 %
Import concedit: 28.000,00 €  

Concepte: Rehabilitació del complex hidraulic
Pressupost Elegible: 52.593,03 euros
% concedit: 95%
Import concedit: 49.962,42 euros

Concepte: Adquisició d’un tractor brigada
Pressupost Elegible: 41.817,60 euros
% concedit: 67,43%
Import concedit: 28.199,41 euros 

Logo Diputació de Tarragona color

 

 

2022

Subvenció Digitalització, transformació i seguretat

Concepte: C I) – Digitalització, transformació i seguretat

Pressupost mínim: 5.539,96 €
% concedit: 60,71%
Import concedit: 3.363,46 €

Logo Diputació de Tarragona color

Subvenció per la Transició energètica i Accció climàtica.

Concepte: Línia 1 – Incendis – Actuació PLIF. Obertura franges camí la Sentiu

Pressupost mínim: 8.211,03 €
% concedit: 98 %
Import concedit: 8.046,81 €

 

Concepte: Línia 4 – Residus – Adquisició de cubells per a la millora de recollida selectiva i triptics.

Pressupost mínim: 7.114,80 €
% concedit: 98 %
Import concedit: 6.972,50 €

Logo Diputació de Tarragona color

Subvenció Inversions en equipaments municipals culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per aquests equipaments i en elements patrimonials

Concepte: Adquisició de mobiliari per la Sala del Sindicat

Pressupost mínim: 26.024,36 €
% concedit: 98 %
Import concedit: 20.000 €

Logo Diputació de Tarragona color

Subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i
saludables

Concepte: Línia 1 – 1.3 Agent cívic

Pressupost mínim: 4.369,82 €
% concedit: 98,00%
Import concedit: 4.282,42 €

Logo Diputació de Tarragona color

Concepte: Línia 2 – Salut

Pressupost mínim: 6.076,10€
% concedit: 98,00%
Import concedit: 5.954,57 €

Logo Diputació de Tarragona color

Concepte: Línia 1 – 1.2 Piscines

Pressupost mínim: 6.960,96 €
% concedit: 98,00%
Import concedit: 6.821,74 €

Logo Diputació de Tarragona color

Subvencions inversions equipaments municipals culturals

Concepte: Adquisició de mobiliari per la Sala del Sindicat
Pressupost mínim: 20.408,16 €
% concedit: 98,00%
Import concedit: 20.000 €

Logo Diputació de Tarragona color

Subvencions PAM 2022

Concepte: Despeses corrents

% concedit: 100,00 %
Import concedit: 28.000,00 €  

Concepte: Millora de la Plaça dels Vellets
Pressupost Elegible: 45.761,79 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 43.473,70 euros

Concepte: Millora del cementiri municipal
Pressupost Elegible: 45.278,20 euros
% concedit: 35,34%
Import concedit: 16.000,00 euros 

Logo Diputació de Tarragona color

Ajuts gestió forestal sostenible 2021

divendres, 20 maig, 2022

La Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi del Departament d’Acció Climàtica , Alimentació i Agenda Rural va concedir a l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta una subvenció per import de 9.403,79€ per actuació per a la prevenció d’incendis forestals. Aquesta subvenció es va atorgar a l’empara de la Resolució ACC/1765/2021, de 2 de juny, per la qual es convoquen per l’any 2021 els ajuts a la gestió forestal sostenible per finques de titularitat pública destinats a la redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal (operació del PDR 08.05.02), la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació del PDR 04.03.03), les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació del PDR 08.05.01) i la prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal (operació del PDR 08.03.01).

 

Subvencions activitats culturals singulars

Concepte: Activitats culturals i interès ciutadà
Pressupost mínim: 15.124,49 €
% concedit: 98,00%
Import concedit: 14.822,00 €

Logo Diputació de Tarragona color

 

 

 

2021

Subvenció PAM 2021

Concepte: Reconstrucció magatzem municipal

Import concedit: 8.673,40 € 

Logo Diputació de Tarragona color

Subvencions Romanent PAM 2017

Concepte: Millora enllumenat públic

% concedit: 95,00 %
Import concedit: 28.314,54 € 

Logo Diputació de Tarragona color

Subvencions en matèria de Protecció de la Salut Pública

Concepte: Piscines

Pressupost mínim: 6.007,37 
% concedit: 95%
Import concedit: 5.707,00 €  

Logo Diputació de Tarragona color

Subvencions en matèria de Protecció de la Salut Pública

Concepte: Agent Cívic

Pressupost mínim: 3.910,50 
% concedit: 95%
Import concedit: 3.714,98 €  

Logo Diputació de Tarragona color

Subvencions en matèria de Protecció de la Salut Pública

Concepte: Protecció salut pública

Pressupost mínim: 7.092,87 
% concedit: 95%
Import concedit:  6.738,23 €  

Logo Diputació de Tarragona color

Subvencions PAM 2021

Concepte: Despeses corrents

% concedit: 100,00 %
Import concedit: 28.000,00 €  

Logo Diputació de Tarragona color

Subvencions Fenòmens meteorològics i Excepcionals

Concepte: Reparació pels danys produïts pel Filomena

Pressupost mínim: 4.195,40 €
% concedit: 95,00 %
Import concedit: 3.985,58   

Logo Diputació de Tarragona color

Subvencions projectes i activitats culturals singulars

Concepte: Activitats culturas i interès ciutadà
Pressupost mínim: 19.700,00 €
% concedit: 75,00%
Import concedit: 14.775,00 €

Logo Diputació de Tarragona color

 

 

 

2020

Subvencions PAM 2020

 Concepte: Despeses corrents

% concedit: 100,00 %
Import concedit: 28.000,00 €  

Logo Diputació de Tarragona color

Subvencions Activitats Culturals, Esportives i educatives: Despeses COVID19

 Concepte: COVID Activitats Culturals

Pressupost elegible: 7.000,00 
% concedit: 100,00 %
Import concedit: 7000,00 €  

Logo Diputació de Tarragona color

Subvencions Fenòmens meteorològics i Excepcionals

 Concepte: Restitucions camins afectats pel temporal Glòria.

 Pressupost mínim: 48.355,93 €
% concedit: 95,00 %
Import concedit: 45.938,13   

Logo Diputació de Tarragona color

Subvencions PAES

 Concepte: Lluminàries Sindicat

Pressupost mínim: 3.701,80 
% concedit: 95,00 %
Import concedit: 3.516,71€  

Logo Diputació de Tarragona color

Subvencions consultori mèdic 2020

 Concepte: Consultori mèdic

Pressupost mínim: 515,76 
% concedit: 95,00 %
Import concedit: 489,97  

Logo Diputació de Tarragona color

Subvencions en matèria de Protecció de la Salut Pública, amb motiu de la COVID19, convocatòria 2020

 Concepte: COVID Salut Pública

Pressupost mínim: 7.652,04 
% concedit: 92,93%
Import concedit: 7.110,80  

Logo Diputació de Tarragona color

 

Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà

Concepte: Anàlisis i tractament aigua, 2020
Pressupost mínim: 1.426,34 €
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.355,02 €

Logo Diputació de Tarragona color

 

 

 

2019

Subvencions pel finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals 2019

Concepte: Mobiliari i equip consultori mèdic
Pressupost mínim: 377,82
% concedit: 95,00%
Import concedit: 358,93

Logo Diputació de Tarragona color

 

Subvencions de caràcter excepcional 2019

Concepte: Substitució de la canonada que extreu aigua del pou
Pressupost mínim: 6.607,02 €
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.187,33 €

Logo Diputació de Tarragona color

Subvencions a ajuntaments, altres ens locals per a activitats culturals i d’interès ciutadà de caràcter singular

Concepte: 10è Festival en Veu Alta (EVA), 2019
Pressupost mínim: 17.910,44 €
% concedit: 67,00%
Import concedit: 12.000,00 €

Logo Diputació de Tarragona color

Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà

Concepte: Anàlisis i tractament aigua, 2019
Pressupost mínim: 1.007,87 €
% concedit: 95,00%
Import concedit: 957,48 €

Logo Diputació de Tarragona color

 

Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública, per a la gestió dels riscos per a la salut derivats de les plagues urbanes

Concepte: Peridomèstics, 2019
Pressupost mínim: 767,62 €
% concedit: 95,00%
Import concedit: 729,24 €

Logo Diputació de Tarragona color

 

Subvencions destinades al finançament d’actuacions de vigilància dels usuaris de les platges i piscines

Concepte: Socorrista piscina, 2019
Pressupost mínim: 6.190,79 €
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.881,24 €

Logo Diputació de Tarragona color

 

Subvencions per a programes d’activitats culturals dels ajuntaments fins a 5000 habitants

Concepte: Activitats culturals, 2019
Pressupost mínim: 3.846,48 €
% concedit: 20,00%
Import concedit: 769,26 €

Logo Diputació de Tarragona color

 

Subvencions per a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars o patrimonials i de valor cultural 2019

Concepte: Millora Sala cultural i adquisició de columbari
Pressupost mínim: 5.263,16 €
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.000,00 €

Logo Diputació de Tarragona color

Subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics excepcionals 2019

Concepte: Reconstrucció mur de contenció de l’escola
Cost de l’actuació: 48.266,91 €
% concedit: 51,25%
Import concedit: 24.735,12 €

Logo Diputació de Tarragona color

Subvenció per actuacions en el marc del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2019

Concepte: Mur de contenció a les escoles
Cost de l’actuació: 48.266,91 €
% concedit: 43,75 %
Import concedit: 21.118,44 €

Concepte: Despeses corrents
Cost de l’actuació: 5.276,56 €
% concedit: 100,00%
Import concedit: 5.276,56 €

Logo Diputació de Tarragona color

Subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya 2019

Concepte: Contractació d’un arxiver durant 6 mesos
Import concedit: 11.000,00 €

logo generalitat
logo-soc

logo IOJ Unió Europea

2018

 

Subvenció per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals 2018

        

       Concepte: Mobiliari i equip consultori mèdic

Pressupost mínim: 663,44 €
% concedit: 95,00%
Import concedit: 630,26 €

  

Logo Diputació de Tarragona color

  

Subvenció per interessos de préstec 2018

 

Concepte: Interessos de préstecs
Cost de l’actuació: 665,13 €
% concedit: 100,00%
Import concedit: 665,13 €

  

Logo Diputació de Tarragona color

 

 

Subvenció per actuacions en el marc del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2018

 

Concepte: Remodelació del Carrer de La Font
Cost de l’actuació: 26.037,28 €
% concedit: 95 %
Import concedit: 24.735,42 €

 

Concepte: Amortització de préstecs
Cost de l’actuació: 41.202,99 €
% concedit: 16,04%
Import concedit: 6.607,76 €

 

Concepte: Programa sosteniment plaça secretaria-intervenció
Cost de l’actuació: 10.000,00 €
% concedit: 100,00%
Import concedit: 10.000,00 €

 

Concepte: Tancaments de les escoles municipals
Cost de l’actuació: 25.976,81 €
% concedit: 90%
Import concedit: 23.379,12 €

  

Logo Diputació de Tarragona color

 

 

Subvencions per a actuacions de protecció de la salut pública per la millora i la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà 2018

  

Concepte: Manteniment
Pressupost mínim: 1.536,73 €
% concedit: 95%
Import concedit: 1.459,89 €

 

 

Logo Diputació de Tarragona color

 

  

Subvencions als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades amb població fins a 5.000 habitants per a programes i activitats culturals 2018

 

 

Concepte: Activitats culturals 2018
Pressupost mínim: 3.791,00 €
% concedit: 20%
Import concedit: 758,20 €

 

 

Logo Diputació de Tarragona color

 

 

Subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores 2018

 

 

Concepte: Peridomèstics
Pressupost elegible: 1.195,48 €
% concedit: 95%
Import concedit: 1.063,53 €

 

  

Logo Diputació de Tarragona color

 

  

Subvenció per a activitats culturals i d’interès ciutadà de caràcter singular 2018

 

 

Concepte: 9è Festival En Veu Alta (EVA) 2018
Pressupost elegible: 13.363,21 €
% concedit: 90%
Import concedit: 12.000,00 €

  

 

 

Logo Diputació de Tarragona color

 

 

  

Subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya 2018

 

 

Concepte: Contractació d’un arxiver durant 6 mesos
Import concedit: 11.000,00 €

 

 

 

logo generalitat
logo-soc

 

 

 

logo IOJ Unió Europea

 

 

 

2017

 

Subvenció per actuacions en el marc del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2017

Concepte: Adequació de l’enllumenat públic
Cost de l’actuació: 66.369,12 €
% concedit: 95,00%
Import concedit: 63.050,66 €

Logo Diputació de Tarragona color

Subvencions a Ajuntaments per inversions en actuacions de caràcter extraordinari  2017

Concepte: Millora vestidors de la pista esportiva
Pressupost mínim: 6.696,36 €
% concedit: 88,93%
Import concedit: 5.955,07 €

Logo Diputació de Tarragona color