Atorgament de la llicència per a l’explotació del bé de domini públic del cafè “La Societat”

Atorgament de la llicència per a l’explotació del bé de domini públic del cafè “La Societat”