ASSOCIACIONS | Pradell Jove

Presentació de l’associació.

 

1.1.              On ens podeu trobar?

 

Adreça Local Joves:

Local de les Escoles

Plaça de les Escoles, S/N

43774 Pradell de la Teixeta

Tarragona

 

Email: pradelljove@yahoo.es

 

Adreça d’enviament postal:

Associació Juvenil Pradell Jove

C/ de Dalt, 19            

43774 Pradell de la Teixeta

Tarragona

 

 1.2.              La junta, socis i els seus beneficiaris.

 

Dades de la junta:

President: Roger Cabré Mas

Secretari: Marc Cabré Vaqué

Tresorera: Janet Montreal Amoròs

 

Socis: Actualment l’associació està formada per 17 socis que bàsicament compren el gran gruix de joves de Pradell de la Teixeta de 14 a 30 anys.

 

Beneficiaris: Definirem com a beneficiaris tots els habitants de Pradell de la Teixeta ja que bona part de les activitats que fem els joves també hi participen i se’n beneficia el poble en general.

 

1.3.              Història de Pradell Jove

 

L’associació Juvenil Pradell Jove fou creada el dia 3 de desembre del 1993. Durant força anys l’associació va ser un dels principals motors de Pradell i encara recordem moltes de les activitats i iniciatives que es van dur a terme:  creació d’un grup de gralles i nans, realització de gimcanes, samarretes, pins, … organització de les festes majors i actes populars al poble. En definitiva un gruix considerable d’activitats que van fonamentar la unió i el treball en equip dels joves de Pradell de la Teixeta.

 

Després d’uns anys, a causa d’algunes diferències amb l’equip polític que governava en aquells moments a Pradell, l’associació decideix posar fi al projecte iniciat. El 27 de Gener de 2005, Pradell Jove es dóna de baixa del  registre d’associacions del Departament de Joventut de la Generalitat, però la junta es descuida de donar-la de baixa el registre del Departament de Justícia.

 

Actualment, una nova generació de joves de Pradell de la Teixeta, que ja fa un parell d’anys que intentem dinamitzar el poble realitzats les festes majors i altres activitats pels joves, decidim que fora bo registrar-nos novament com associació. La sorpresa és gran quan veiem que l’associació anterior no va se donada de baixa correctament.

 

Finalment, com els objectius de l’antiga associació són exactament els mateixos amb que pretenem actuar, decidim aprofitar i fer una canvi de junta i renovar els estatuts de l’antiga associació (tràmits realitzats recentment) i aconseguir una còpia del NIF anterior. L’últim pas burocràtic, donar d’alta novament l’associació totalment renovada a Joventut i començar a fer rullat el motor.

 

 

1.4.              Objectius generals i específics de l’associació.

 

1)  Fomentar i vetllar per la convivència, la integració i comunicació entre els diferents grups de joves de diferents edats del poble, sent d’enllaç comunicatiu per arriar a tots els objectius que vagin sorgint dins l’associació.

2)  Organitzar i planificar activitats juvenils que potenciïn una participació dinàmica dels joves dins el poble, intentant així fer-ne participar altres grups socials o persones d’altres generacions.

3)  Crear un espai físic on el Jovent de Pradell pugui desenvolupar amb suficiència, autonomia i responsabilitat les seves iniciatives i activitats (trobades, festes, reunions, lleure actiu, esports,…)

4)  Dotar de les infraestructures necessàries i equipaments per tal de què els Joves puguin tirar endavant totes les activitats esmentades anteriorment..