Pradell de la Teixeta

Benvinguts a l’entrada del Priorat

Pradell de la Teixeta

Benvinguts a l’entrada del Priorat

Pradell de la Teixeta

Benvinguts a l’entrada del Priorat

Pradell de la Teixeta

Benvinguts a l’entrada del Priorat

Pradell de la Teixeta

Benvinguts a l’entrada del Priorat

Pradell de la Teixeta

Benvinguts a l’entrada del Priorat

Atorgament de la llicència per a l’explotació del bé de domini públic del cafè “La Societat”

Constitueix la prestació objecte d’aquest contracte, l’explotació del gestió del bar – cafeteria “La Societat” situades a l'immoble ubicat a la Plaça Sant Isidre núm.5 d’aquest municipi, segons les condicions a què ha d’ajustar-se l’execució del present contracte...

977 82 80 04
aj.pradell@altanet.org

Carrer de Dalt, 19
43774 Pradell de la Teixeta

DIMARTS, DIVENDRES
De 9 a 13 h

DIJOUS
De 9 a 13 h i de 15 a 18 h

SUBVENCIÓ ACTUACIÓ I GESTIÓ DE PLAGUES URBANES

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Pradell de la Teixeta les subvencions de Salut Pública. Linea 1 - Plagues urbanes: Ratolins i altres tipus d'insectes. Linea 2 - Mosquit tigre Import concedit: 2.478,82€  

SUBVENCIÓ LÍNEA 3 – Desfibril·ladors

    La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Pradell de la Teixeta les subvencions de Salut Pública. Linea 3 - Desfibril·lador: Manteniment, curs de formació i Taller IMPORT CONCEDIT: 935,35 €  

SUBVENCIÓ PROTECCIÓ SALUT PÚBLICA

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Pradell de la Teixeta les subvencions de Salut Pública. Linea Tipus 1 - Control de l'aigua del consum humà (Anàlisi i productes de tractament planta Osmosi)  Linea Tipus 2 - Control Sanitari de l'aigua de les...