SERVEIS PÚBLICS | Clavegueram

L’ordenança relacionada amb el servei de clavegueram és la següent:

ORDENANÇA 8. Reguladora de la taxa pel servei de clavegueram

El servei es cobra anualment i està inclòs en el rebut anomenat “Taxes agrupades”, que també inclou el servei de recollida d’escombraries i les concessions del cementiri.

Per realitzar tràmits relacionats amb el servei (alta, baixa, modificació), contacteu amb l’Ajuntament o envieu-nos una instància genèrica.