Valoració Festival EVA

Diumenge 11 d’agost a les 19 h a la biblioteca es farà la valoració del Festival EVA 2019.