Segona sessió Taller de jotes i ball de coques

Avui dimecres dia 21, i com a part de les activitats d’agost, es farà la segona sessió del taller de jotes del Priorat i del ball de coques de Pradell. Serà de les 7 a les 9 del vespre al Sindicat.