RESULTATS PROCÉS SELECTIU DE LA PLAÇA DE SECRETARI-INTERVENTOR INTERÍ DE
L’AGRUPACIÓ DELS MUNICIPIS DE PRADELL DE LA TEIXETA I LA TORRE DE LA
FONTAUBELLA I LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL.