RESTABLIMENT SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC

La companyia ENDESA ens ha comunicat que ja s’ha restablert el subministrament elèctric.