Recordatoris separació de residus

  • Recordem que els taps no poden anar a la fracció del vidre, sinó que s’han de separar de les ampolles o pots i posar-los a la seva fracció corresponent. Si són de plàstic o metàl·lics s’han de posar amb la fracció dels envasos, i si són de suro a l’orgànica.
  • Recordem també que, a banda dels de plàstic, la fracció dels envasos també inclou els que són de materials com l’alumini o el porexpan.
  • Finalment, també recordem que les burilles de cigarretes no es poden deixar apagades a les jardineres.
  • En cas de dubte sobre la fracció d’un residu, podeu consultar el web residuonvas.cat

Moltes gràcies.