PREVENCIÓ

Informem que davant de la possible arribada de comercials al municipi per vendre productes de telefonia o altres serveis, com a passat aquesta setmana, l’ajuntament, en el cas de tenir coneixement, us avisaria prèviament per tal de què tingueu la informació.