PREGONS 6 DE JUNY

 

Habitar és una exposició que mostra els valors del paisatge del Priorat i alhora ens convida a pensar sobre la necessitat de consensuar un model territorial participat, que respecti la nostra història, que combini tradició i innovació, que sigui capaç d’incorporar noves activitats i que ens permeti “habitar” aquesta terra de manera plena i respectuosa.

 

Habitar és també una exposició itinerant i interactiva. Itinerant perquè té la voluntat d’exposar-se a tots els pobles de la comarca, i interactiva perquè es planteja com a instrument per generar sessions participatives en les que es comparteixin tant coneixements sobre el Priorat com problemàtiques, reptes i oportunitats que tenim com a comunitat i territori. 

 

La presentació de la exposició Habitar tindrà lloc el dimecres deia 13 de juliol del 2022 a les 20h davant del sindicat.