Parada de peix fresc | a les 9.15 h

Informem que la parada de peix fresc arribarà a les 9.15 h, i no a les 9 h, com estava previst inicialment.