ORDENANÇA 12. Reguladora de la taxa per la tramitació de la llicència de les activitats sotmeses al règim d'intervenció integral de l'administració ambiental, comunicació i activitats innòcues

ORDENANÇA 12. Reguladora de la taxa per la tramitació de la llicència de les activitats sotmeses al règim d’intervenció integral de l’administració ambiental, comunicació i activitats innòcues