Objectes diada

Informem que els “objectes de la diada” es poden passar a deixar diumenge 5 de gener de 8 a 10 del matí al lloc habitual de cada any.