DEIXALLERIA MÒBIL

A partir d’aquest mes de setembre entra en funcionament el nou sistema de funcionament de la Deixalleria Mòbil.

El servei arribarà a Pradell el dia 24 de setembre. Els horaris i calendari programats són els següents:

– 24 de setembre
– 26 d’octubre
– 25 de novembre
– 28 de desembre

HORARI:

12:00 a 14:00 Atenció a la deixalleria mòbil.
14:00 a 16:00 Educació ambiental.
16:00 a 18:00 Atenció a la deixalleria mòbil.

La deixalleria estarà ubicada a la Pl. Església.

 

En el Temps d’educació ambiental, l’operari de la deixalleria es dedicarà a sensibilitzar i formar als usuaris que ho precisin. Durant aquest temps la deixalleria no estarà oberta.

 

 

 

Els usuaris quan vagin a les deixalleries, s’hauran de  baixar una aplicació al mòbil (KOMTAINER PLUS) i registrar-se.

Això només es farà la primera vegada. D’aquesta manera tindran un carnet virtual amb un codi QR que servirà per autentificar-se quan tornin a les deixalleries.

El usuaris son per habitatge, es a dir, per taxa d’escombraries. Si un habitatge té més d’un habitant, tots podran tenir l’aplicació al mòbil, però amb l’usuari i contrasenya del titular(el que paga la taxa)

En cas de no tenir mòbil, el registre es podrà fer manualment a la pròpia deixalleria amb ajuda de l’educador ambiental.