DEFUNCIÓ JOAN AVUI CERVERA

Els familiars d’en Joan Avui Cervera ens fan saber que va traspassar ahir a l’edat de 89 anys, a Barcelona. Reposi en pau.