COMUNICACIONS DE CREMA DEL 16 DE SETEMBRE AL 15 D’OCTUBRE

Des del dia 16 setembre ja es poden tramitar les comunicacions de crema pel període comprès entre el 16 setembre i el 15 d’octubre. Ho podeu fer presencialment o entrant una instància genèrica clicant l’enllaç que trobareu al final, indicant la partida o partides per les quals necessiteu el permís

En aquest nou període les cremes es podran fer des de les 6 del matí i fins les 12 del migdia, i seguint les indicacions que s’especifiquen en el resguard de la comunicació. Advertim que en ocasions la caiguda puntual del programari pot provocar retards en aquest tràmit.

➡️ INSTÀNCIA GENÈRICA: https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/Tramites/40EE3C1A3E7D458193319C8B8B4563CB.asp?codent=643