Ajuts a la rehabilitació d’edificis residencials

La Generalitat informa que s’ha obert el període per la sol·licitud d’ajuts a la rehabilitació d’edificis residencials. Es donen per obres de les tipologies següents:

1. Ajuts per a la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat (construïts abans del 2006). Adequar els edificis i els accessos als habitatges i locals a la normativa vigent: ascensors, remuntadors d’escales, porters automàtics, etc.

2. Ajuts per a la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat (edificis construïts abans de 2007): millora envolupant tèrmic, nous equips calefacció, equips d’energia renovable, etc.

3. Ajuts a la conservació de: fonaments cobertes, balcons, façanes, eliminació amiant, etc.

El termini de presentació és fins el proper divendres 20 de setembre a l’Oficina de l’habitatge del Consell Comarcal del Priorat.

Abans de presentar la sol·licitud s’ha de disposar de l’IITE, la sol·licitud del certificat d’aptitud, el CEE i l’etiqueta energètica.

Trobareu més informació contactant el Consell Comarcal a l’adreça consellcomarcal@priorat.cat o al telèfon 977830119 o a l’enllaç següent: