català

Pradell de la Teixeta

ajuntament-pradell-de-la-teixeta1.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta2.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta3.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta5.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta7.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta8.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta4.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta6.jpg

NOTÍCIES

CAFE LA SOCIETAT.jpg

CONCURS ADJUDICACIÓ BAR LA SOCIETAT

Data: 09/11/2018

L'Ajuntament de Pradell de la Teixeta ha obert el concurs públic per l'adjudicació de la gestió i explotació del cafè-bar-restaurant La Societat.

Els interessats en presentar ofertes tenen de termini per fer-ho fins les 15 hores del dimecres 28 de novembre. La durada de l'adjudicació és d'un any prorrogable per un altre més, i el cànon mínim mensual a pagar és de 121,00 euros IVA inclòs, millorable a l'alça.

L'anunci oficial i els plecs de condicions es poden trobar en el següent enllaç del Perfil del Contractant de l'Ajuntament:

 


www.pradelldelateixeta.cat Pradell de la Teixeta - Priorat (Tarragona) aj.pradell@altanet.org Tel. 977828004
© Ajuntament Pradell de la Teixeta 2009