català

Pradell de la Teixeta

ajuntament-pradell-de-la-teixeta1.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta2.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta3.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta5.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta7.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta8.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta4.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta6.jpg

NOTÍCIES

SUBVENCIONS CONCEDIDES PER LA DIPUTACIÓ 2018

Data: 06/09/2018

Subvencions concedides per la Diputació de Tarragona - convocatòria 2018

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Pradell de la Teixeta les subvencions que es relacionen a continuació:

 

Subvenció per interessos de préstec 2018

Concepte:                  Interessos de préstecs

Cost de l'actuació:       665,13 euros €

% concedit:               100,00%

Import concedit:       665,13 €

 

Subvenció per actuacions en el marc del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2018

Concepte:                  Amortització de préstecs

Cost de l'actuació:       41.202,99 €

% concedit:               16,04%

Import concedit:       6.607,76 €

 

Concepte:                  Programa sosteniment plaça secretaria-intervenció

Cost de l'actuació:       10.000,00 €

% concedit:               100,00%

Import concedit:       10.000,00 €

 

Subvencions per a actuacions de protecció de la salut pública per la millora i la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà 2018

Concepte:                  Manteniment

Pressupost mínim:      1.536,73 €

% concedit:               95%

Import concedit:       1.459,89 €

 

Subvencions als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades amb població fins a 5.000 habitants per a programes i activitats culturals 2018

Concepte:                  Activitats culturals 2018

Pressupost mínim:      3.791,00 €

% concedit:               20%

Import concedit:       758,20 €

 

Subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores 2018

Concepte:                  Peridomèstics

Pressupost elegible:   1.195,48 €

% concedit:               95%

Import concedit:       1.063,53 €

 

Subvenció per a activitats culturals i d’interès ciutadà de caràcter singular 2018

Concepte:                  9è Festival En Veu Alta (EVA) 2018

Pressupost elegible:   13.363,21 €

% concedit:               90%

Import concedit:       12.000,00 €

 

Subvenció per actuacions en el marc del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2018

Concepte:                  Tancaments de les escoles municipals

Cost de l'actuació:       25.976,81 €

% concedit:               90%

Import concedit:       23.379,12 €

 

Subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per a la seguretat a zones de bany 2018

Concepte:                  Servei de socorrisme piscina municipal

% concedit:               95%

Import concedit:       6.340,80 €

 

2


www.pradelldelateixeta.cat Pradell de la Teixeta - Priorat (Tarragona) aj.pradell@altanet.org Tel. 977828004
© Ajuntament Pradell de la Teixeta 2009