català

Pradell de la Teixeta

ajuntament-pradell-de-la-teixeta1.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta2.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta3.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta5.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta7.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta8.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta4.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta6.jpg

NOTÍCIES

info32.jpg

CONSULTA CARRETERA PRADELL-TORRE DE FONTAUBELLA

Data: 08/05/2018

Transformar el tram de carretera que travessa el poble en un carrer integrat en el conjunt del municipi és un dels objectius a llarg termini de l’equip de govern. Això ens permetria, a tall d’exemple, suprimir les actuals barreres arquitectòniques (voreres), reconduir l’aigua de pluja i millorar-ne el ferm, però per fer-ho l’Ajuntament necessita tenir la titularitat d’aquesta via, que ara funciona com a carretera gestionada per la Diputació de Tarragona.

Un requisit previ per poder reclamar la cessió del tram interurbà de la carretera és que la Diputació construeixi un desviament que desplaci fora del nostre nucli el trànsit d’aquest vial (T-3223). Aquesta actuació, que s’està estudiant, és la FASE II d’un projecte que té com a FASE I l’arranjament del tram de carretera que va des del nostre municipi a la Torre de Fontaubella, on la Diputació hi té registrat un índex considerable de sinistralitat i on es faran millores puntuals de seguretat i drenatge. Tot plegat pretén causar el mínim impacte paisatgístic possible.

L’abast d’aquesta intervenció mereix comptar amb el màxim consens, per la qual cosa, es farà una consulta popular, prenent com a referència el cens electoral, segons segueix:

DIUMENGE 13 de maig de 2018

HORARI de 16:00 a 19:00 hores

LLOC Sala gran del sindicat

Es posaran a disposició butlletes de votació amb les preguntes següents:

 

  • Estàs d’acord en l’arranjament del tram de carretera que uneix els municipis de Pradell de la Teixeta i la Torre de Fontaubella en els termes projectats (FASE I)?
  • Estàs d’acord en que l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta iniciï negociacions amb la Diputació de Tarragona per la redacció d’un projecte de desviament del trànsit per fora del municipi, i sol·liciti la cessió de l’actual carretera interurbana per la seva reconversió en carrer (FASE ll)?

 

La FASE ll està condicionada a l’execució de la FASE l.

Els resultats de la consulta seran escrutats públicament just acabat el termini de la votació i el resultat serà vinculant per l’Ajuntament.

El plànol corresponent a la FASE l podrà ser consultat a les oficines municipals en horari d’atenció al públic.


www.pradelldelateixeta.cat Pradell de la Teixeta - Priorat (Tarragona) aj.pradell@altanet.org Tel. 977828004
© Ajuntament Pradell de la Teixeta 2009