català

Pradell de la Teixeta

ajuntament-pradell-de-la-teixeta1.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta2.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta3.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta5.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta7.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta8.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta4.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta6.jpg

NOTÍCIES

DIPTA_H_col1.jpg

Subvencions concedides per la Diputació de Tarragona

Data: 09/03/2017

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta les següents subvenció en la convocatòria 2016:

Subvencions del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2013-2016

Concepte:                  Remodelació del carrer de les Eres

% concedit:               46,50%

Import concedit:       39.108,52€


Subvencions per interessos de préstecs

Concepte:                  CaixaBank

% concedit:               100%

Import concedit:       1.100,00€

 

Concepte:                  BBVA-CX

% concedit:               100%

Import concedit:       1.250,00€

 

Subvenció per a la gestió d’espècies de plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans.

Mínim a executar      1171,28 €

Import concedit:         744.47 €

 

 

Subvenció pel finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals.

 

Concepte:                  substitució de balcó i finestra

                                   Adquisició de desfibril·lador

Mínim a executar      2983.35 €

Import concedit:       2834.18 €

 

 

Subvenció destinada als equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials

 

Concepte:                  Adaptació i legalització de la instal·lació elèctrica de l’immoble del C. Dalt 19 (consultori, centre de lectura, oficines municipals i magatzem)

                                  

Mínim a executar      5467.99 €

Import concedit:       5.194,59 €

 

 

Subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà

 

Mínim a executar      1.011,46 €

Import concedit:         960,88 €

 

 

Subvenció per a projectes i activitats culturals i d’interès ciutadà, de caràcter singular, extraordinari i no previstes a la resta de convocatòries anuals

Concepte:                  Automatització de la campana

% concedit:               89,10%

Mínim a executar      2.853,50 €

Import concedit:       2.542,47 

 

 

Subvenció per a actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat a zones de banys (platges i piscines)

 

Concepte:                  Socorrisme a la piscina

% concedit:               95,00%

Mínim a executar      6.635.86 

Import concedit:       6.304.07 

 

Subvenció per la Gestió, Funcionament i Manteniment d'Equipaments Municipals d'interès ciutadà, inclosos edificis singulars i patrimonials i de valor cultural


Mínim a executar:    2.304.12 €

Import concedit:       2.188,91 €


 

Subvenció de les activitats incloses en l'e-catàleg per a programacions culturals dels ajuntaments

Concepte:                  Orquestra Pensylvania

Import concedit:       3.750,00 

 

2


www.pradelldelateixeta.cat Pradell de la Teixeta - Priorat (Tarragona) aj.pradell@altanet.org Tel. 977828004
© Ajuntament Pradell de la Teixeta 2009