català

Pradell de la Teixeta

ajuntament-pradell-de-la-teixeta1.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta2.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta3.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta5.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta7.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta8.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta4.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta6.jpg

NOTÍCIES

DIPTA_H_col1.jpg

Subvencions concedides per la Diputació de Tarragona

Data: 17/12/2014

Subvencions concedides per la Diputació de Tarragona - convocatòria 2014

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Pradell de la Teixeta les subvencions que es relacionen a continuació:

- Subvenció per a programes i activitats culturals per a l’any 2014: 1.954,73 Euros.

- Subvenció per al finançament de despeses derivades del funcionament, conservació i manteniment dels consultoris mèdics locals: 1.228,28 Euros.

- Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per la reducció de la proliferació d’animals peridomèstics i control de plagues: 1.192,95 Euros

- Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà: 4.715,48 Euros

- Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat a les zones de bany (piscines): 7.603,82 Euros

- Subvenció per a la gestió i funcionament dels equipaments municipals d'interès ciutadà: 2.587,80 Euros

- Subvenció per a inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà: 5.840,35 Euros

- Subvenció excepcional any 2014 per a reparació del sistema de captació d'aigua per consum de boca: 3.352,81 Euros

- Subvenció per a interessos de préstecs: 6.686,21 Euros

 

2


www.pradelldelateixeta.cat Pradell de la Teixeta - Priorat (Tarragona) aj.pradell@altanet.org Tel. 977828004
© Ajuntament Pradell de la Teixeta 2009