català

Pradell de la Teixeta

ajuntament-pradell-de-la-teixeta1.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta2.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta3.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta5.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta7.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta8.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta4.jpg
ajuntament-pradell-de-la-teixeta6.jpg

L'ajuntament | Tràmits administratius

Qualsevol tràmit o presentació de documentació es podrà fer per la via electrònica (quedarà degudament registrat al registre electrònic), mitjançant la plataforma eTRAM, clicant l'enllaç següent:

eTRAM

 

 

 

Clicant sobre el nom obtindreu els formularis oficials pertinents per a utilitzar en diferents tràmits genèrics amb l'Ajuntament de Pradell de la Teixeta:

 

INSTÀNCIES

- INSTÀNCIA GENÈRICA (FORMULARI WEB)

- INSTÀNCIA GENÈRICA (PER IMPRIMIR I PRESENTAR EN PERSONA)

 

PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS

- INFORMACIÓ SOBRE L'EMPADRONAMENT

- SOL·LICITUD D'ALTA EN EL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS

- AUTORITZACIÓ DEL PROPIETARI, ARRENDATARI O EMPADRONAT D'UN HABITATGE PER A L'EMPADRONAMENT

 

URBANISME

- SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D'OBRES

- SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D'OBRES MENORS

 

CEMENTIRI MUNICIPAL

- SOL·LICITUD DE CANVI DE TITULAR DE DRET DE NÍNXOL

 

EQUIPAMENTS

- SOL.LICITUD D’ÚS ESPORÀDIC D’EQUIPAMENT MUNICIPAL PER A ACTIVITATS CULTURALS, ESPORTIVES O DE LLEURE

www.pradelldelateixeta.cat Pradell de la Teixeta - Priorat (Tarragona) aj.pradell@altanet.org Tel. 977828004
© Ajuntament Pradell de la Teixeta 2009